Klub chovatelů pudlů Praha z.s.

s tradicí od roku 1935

Nejstarší a největší klub chovatelů pudlů v ČR. Řídí se zásadami řízeného chovu, pořádá výstavy, propaguje plemeno ve světě.

Aktuality pro rok 2021

Bonitace - organizační změny

Vážení přátelé, Klub chovatelů pudlů změnil metodiku bonitací.

Bonitace budou prováděny jako sled individuálních bonitací, vždy v předem stanoveném termínu. Budeme se snažit bonitacemi pokrýt Čechy i Moravu. Momentálně plánujeme bonitace v Praze, Ústí n.L., Brně a Ostravě.

V rámci výstavy budou bonitace prováděny pouze mimořádně a to maximálně 3 pudlové v rámci konkrétní výstavy a za zvýšený bonitační poplatek.

Zájemci o bonitaci, prosím, hlaste se na e-mail: kchp.bonitace@seznam.cz Termín a místo bonitace bude stanoveno s ohledem na zájem majitelů a vždy včas zveřejněno.

Dočasné změny v zadávání titulů a přiznávání šampionátů

Platí do odvolání!

Vlivem epidemie a následných opatření došlo k výpadku výstav v roce 2020 a prvním pololetí letošního roku. Proto jsme přistoupili k následujícím přechodným úpravám pravidel na výstavách našeho klubu:

 • Mezitřída bude vypisována na každé výstavě KCHP a titul čekatele klubového šampiona bude zadáván v mezitřídě i ve třídě otevřené.
 • Vystavovatelé mladých psů, kteří byli výpadkem výstav handicapování si budou moci vybrat, pro jakého klubového šampiona získaného čekatele použijí. Tj.čekatele mladého šampiona budou moci použít i pro Dorost šampiona klubu a čekatele klubového šampiona získaného do 24 měsíců budou moci použít i pro Mladého šampiona klubu.
 • Na rok 2021 plánujeme také tyto výstavy:

  • 02.10.2021 - mimořádná SV - CAC, vítěz speciální výstavy
  • 20.11.2021 - v jednání

  Podrobnější informace najdete vždy cca 6 týdnů před výstavou na klubovém webu v samostatné sekci výstavy.

  Opakovaná žádost pro všechny

  Prosím, využívejte ke komunikaci s námi e-mail a scany. Pokud už posíláte dopis, neposílejte jej doporučeně!!! Dopisy nestíháme vyzvednout a vrací se zpátky.

  Pro chovatele - originaly dokladů předejte komisi při přejímce vrhu.

  Děkuji, Naďa Klírová


  Členská schůze 2020

  Dovolujeme si Vás informovat, že plánovaná členská schůze pro rok 2020 nemohla proběhnout vzhledem ke stávající epidemiologické situaci. Nahradní členská schůze bude uspořádána až to situace dovolí a bude to možné dle PES.

  14.11.2019 Pozvánka na členskou schůzi Klubu chovatelu pudlů z.s.

  Schůze se koná 15.12.2019 od 13:00 v Praze 10 - Uhřiněves.
  Další informace naleznete v POZVÁNCE.


  10.11.2018 Členská volební schůze

  Proběhla členská schůze. Byla schváleno zpřísnění podmínek pro chov. Nově je povinné klinické vyšetření očí pro všechny velikostní rázy pudla.